Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon

Învățământul dual

22.05.2020
Colegiul Agroindustrial Ungheni

Învățământul dual

Asigură-ți viitorul împreună cu noi !!!

Colegiul Agroindustrial din Ungheni efectuază admiterea la studii la specialitatea “Mecatronica mașini și utilaje agricole”, în cadrul sistemului de învățământ dual. Învățământul dual se efectuează prin colaborare cu agenții economici. Se acordă instruirea teoretică în cadrul instituției de învățământ profesional tehnic în volum de 30% din timp și a instruirii practice la un agent economic (întreprindere) cu utilizarea mijloacelor acestora în volum de 70% din timp în vederea obținerii de cunoștințe, deprinderi și competențe.
Calificarea obținută, tehnician-mecatronist, este o combinare armonioasă a mecanicii, electronicii și informaticii în timp real. Absolventului i se acordă diplomă de studii profesionale colegiale, iar cunoștințele obținute vor permite întreținerea, exploatarea, deservirea și repararea tehnicii performante, ce există la ziua de astăzi și care stau la baza unei economii prospere.
Durata studiilor este de 2 ani.
Dosarul candidatului va cuprinde:
1) cererea de înscriere la concurs;
2) certificat de naștere/buletin de identitate în original și copie;
3) actul de studii, în original cu anexa respectivă:

 • certificat de studii liceale;
 • certificat de studii medii de cultură generală;
 • certificat de studii gimnaziale și certificat de calificare la specialități conexe (similare) meseriei;

4) certificat medical-tip (nr. 086-E sau nr. 086-U);
5) 6 fotografii 3×4 cm, color.
Responsabilitățile instituției de învățământ:

 • asigură instruirea gratuită a elevilor în sălile de clasă;
 • acordă bursă lunară;
 • cazare în cămin;
 • asistență medicală și asigurare socială.

Beneficiile elevului:

 • salariul lunar, achitat de agentul economic unde se petrec stagiile de practică;
 • formarea profesională în condiții de muncă reale, acces la la utilajele și echipamentul din cadrul întreprinderii, sarcini reale la locul de muncă;
 • încadrare în cămpul muncii la agenții economici, cu salariu motivant;
 • angajarea imediată după absolvire în cămpul muncii, creșterea în carieră.

Avantajele agentului economic:

 • personal calificat conform necesităților;
 • fluctuația scăzută a personalului;
 • angajați motivați și loiali;
 • performanța înaltă a absolvenților.