Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni
Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-time

Despre specialitate

Specialitate – Contabilitate
Calificarea specialistului – contabil

1. Definirea specialitatii
Specialitatea “Contabilitate” vizeaza formarea la viitorii contabili a competentelor si aptitudinilor privind organizarea si tinerea contabilitatii in unitati economice; organizarea si executarea de sarcini specifice controlului si auditului intern; elaborarea, prezentarea si analiza situatiilor rapoartelor financiare ale unitatilor economice; intocmirea, prezentarea si analiza situatiilor financiare consolidate; exploatarea sistemelor informatice de gestiune; intocmirea si prezentarea declaratiilor si altor documente fiscale.

2. Competente specialistului
2.1 Competente generale

  • intelegerea esentei si importantei sociale a specialitatii alese, manifestarea interesului pentru instruirea continua;
  • asumarea responsabilitatii pentru calitatea lucrului indeplinit de subalterni;
  • autoorganizarea activitatii personale;
  • adoptarea deciziilor in situatii ordinare si neordinare,asumarea responsabilitatii pentru acestea;
  • folosirea sistemelor informational-comunicationale in activitatea profesionala;
  • lucrul in echipa, grup, colectiv, crearea relatiilor reciproc avantajoase cu subalternii, colegii, conducatorii, consumatorii de serviciu;
  • orientarea in conditiile de permanenta schimbare din societate
  • dezvoltarea calitatilor de personalitate: spirit antreprenorial, insistent, organizat, hotarit in luarea decizilor, rational in alegeri, punctual, comunicabil, obiectiv, exigent.

Angajare

  • Contabil

Admiterea

După absolvirea școlii, durata de învățământ - 4 ani,
cu posibilitatea de a fi admis la examenul de bacalaureat.