Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni

Mecanica agricola

Perioada de studii

4 ani

Forma de invățământ

Full-time

Despre specialitate

Specialitatea- Mecanica agriculturii
Clasificarea specialistului-tehnician

1.Definirea specialitatii.
Specialitatea ,,Mecanizarea agriculturii” vizeaza formarea la viitorii tehnicieni a competentelor de organizare si executare a lucrarilor in domeniile mecanizarii proceselor tehnologice de cultivare a culturilor agricole, precum si a celor din sectorul zootehnic, de executare a mentenantei preventive si corective a utilajelor.

2.Competentele specialistului.
2.1.Competente generale

 • intelegerea esentei si inportantei sociale a specialitatii alese,manifestarea interesului pentru instruirea continua;
 • asumarea responsabilitatii pentru calitatea lucrului indeplinit de subalterni;
 • autoorganizarea activitatii personale;
 • adoptarea deciziilor in situatii ordinare, asumarea responsabilitatii pentru acestea;
 • folosirea sistemelor informational-comunicationale in activitatea profesionala;
 • lucrul in echipa,grup,colectiv,crearea relatiilor reciproc avantajoase cu subalternii,colegii, conducatorii ,consumatorii de serviciu
 • orientarea in conditiile de permanenta schimbare din societate;
 • dezvoltarea calitatilor de personalitate:spirit antreprenorial,insistent,organizat,hotarit in luarea deciziilor, rational in alegeri,punctual,comuncabil, obiectiv,exigent.

 

2.2.Competente profesionale
2.2.1.Cunostinte

 • bazele stiintelor socio-umaniste;
 • normele de etica si drept in relatiile interpersonale;
 • tehnologiile informationale;
 • regulile si normele de prezentare si executare a desenelor;
 • clasificarea, particularitatile constructive si domeniile de utilizare a organelor de masini de destinatie generala;
 • folosirea energiei electrice in agricultura si actionarile electrice;
 • proprietatile materialelor de constructie, principale si metodele de prelucrare a metalelor;
 • bazele agronomiei generale si tehnologiile de cultivare a culturilor agricole;
 • bazele zootehniei si cresterea animalelor domestice;
 • bazele economiei, evidentei primare si analiza activitatii de productie;
 • managementul unitatii economice, activitatea de marketing si de antreprenoriat;
 • proprietatile combustibililor si materialelor lubrifiante, alegerea si folosirea lor pentru tehnica agricola;
 • particularitatile de constructie si de functionare a tractoarelor, automobilelor,masinilor agricole, diferitor aggregate si alegerea lor pentru efectuare lucrarilor in fitotehnie si sectorul zootehnic;
 • particularitatile agregatelor agricole, utilizarea lor la executarea operatiilor tehnologice;
 • indicii tehnico-economici de folosire a agregatelor si caile de inbunatatire;
 • sistemul si organizarea intretinerii tehnice a utilajelor agricole;
 • refuzurile in functionare tehnicii, tehnologiile si organizarea reconditionarii pieselor si reparatiei masinilor;
 • actele legislative, normative si masurile de asigurare a securitatii si sanatatii in munca;
 • regulile de protectie a obiectelor si de lupta inpotriva incediilor;
 • bazele ecologiei si protectiei mediului ambiant.

Angajare

 • Tehnician tehnolog

Admiterea

După absolvirea școlii, durata de învățământ - 4 ani,
cu posibilitatea de a fi admis la examenul de bacalaureat.