Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni

Despre noi

Colegiul are un patrimoniu extins, care include unități de învățământ, laboratoare, unități de producție, diverse ateliere și depozite.

De-a lungul anilor de activitate:

65 ha

de teren agricol

35+

unități de transport

25 000

absolvenți

Scurt Istoric
Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.892 din18 iulie 2003 „Cu privire la reorganizarea Liceului Agroindustrial din mun. Ungheni”, în temeiul Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1551 din 23 decembrie 2003 şi ordinului Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare din 16 martie 2004, Colegiul, ca instituţie de învăţămînt superior de scurtă durată, s-a reorganizat în instituţie de învăţământ mediu de specialitate.
Pregătirea viitorilor specialişti
– se efectuează conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională, în baza admiterii cu studii gimnaziale. Contingentul de elevi anual constituie cca 500-600 persoane, care îşi fac studiile la următoarele specialităţi:

• 71550 Mecanica agricolă;
• 81110 Agronomie;
• 41630 Merceologie;
• 41110 Contabilitate:
• 41410 Marketing;
• 72150 TPOV.

Pe lângă diplomă, absolvenţii obţin certificate pentru profesii de muncitor la diferite meserii: electrosudor la sudarea manuală; şofer categoria BC-1; tractorist.
Cu absolvenţii, colegiul, întreţine contacte neîntrerupte prin care se află informaţii despre: continuarea studiilor la universităţi, angajarea în câmpul muncii, condiţiile de lucru, problemele cu care se confruntă în activitatea sa, inclusiv şi sub aspectul necesităţii efectuării modificărilor în programele de studii, în scopul adaptării lor la cerinţele actuale ale producţiei.
De asemenea, se întreţin contacte cu managerii unităţilor economice în care activează foştii elevi. Aceste persoane sunt invitate periodic la colegiu în cadrul unor activităţi de orientare profesională şi de familiarizare a elevilor, în primul rînd ai anului de absolvire, cu cerinţele şi situaţia din producţia actuală.
Colegiul se mândreşte cu absolvenţii, care şi-au prelungit studiile în instituţiile superioare de învăţământ şi care activează în diferite domenii:
Horea Andrei – SA „Nefis”, filiala Ungheni, Chiosa Ludmila – CC „Cosînzeana”, Ungheni; Cononova Irina – Banca „Micro Credit”; Redco Mihai – contabil, primăria s. Floriţoaia.
Baza de studii, trai şi agrement
– Baza constituie unul din pilonii principali ai colegiului în procesul instructiv-educativ. Procesul de modernizare şi dezvoltare a ei se desfăşoară într-un ritm continuu şi la moment este compusă din: blocuri de studii pentru 660 de locuri, conform proiectului, ateliere pentru instruirea practică, bibliotecă cu sală de lectură; sală pentru festivităţi (cu 360 de locuri), sală pentru cărţi „Împrumut la domiciliu”, teren şi sală pentru sporturi, cantină pentru 200 de locuri, punct medical. Elevii sunt asiguraţi cu condiţii bune de trai, odihnă, meditaţie în căminul studenţesc. Căminul colegiului dispune de 240 locuri. Locatarii au posibilitatea de a asista în faţa calculatorului în sala dotată cu conexiune Internet. Camerele de odihnă sunt înzestrate cu televizor, mobilier. Punctul medical, baia permit de a menţine modul sănătos de viaţă a locatarilor. Pentru consolidarea bazei materiale se alocă anual importante mijloace financiare.
Asigurarea tehnico-materială a cabinetelor, laboratoarelor, atelierelor şi a altor obiecte pentru desfăşurarea procesului educaţional
În colegiu se acordă o atenţie cuvenită asigurării tehnico-materiale a disciplinelor, laboratoarelor secţiilor atelierului. Cele 25 cabinete şi 25 laboratoare didactice se completează continuu cu utilaje, instrumente, materiale, în conformitate cu nomenclatorul utilajelor, ca o componentă importantă a complexului didactico-metodic al disciplinelor. În această activitate contribuie şi elevii în cadrul cercurilor de creaţie tehnică, care se organizează pe discipline.
În termene restrânse colegiul a reuşit să creeze şi să doteze 4 săli de calculatoare.
Atelierul didactic şi laboratoarele tehnice dispun de 7 automobile, 10 tractoare, 5 pluguri, o combină şi cca 24 cultivatoare şi alte maşini agricole.
Asigurarea didactico-metodică
Pentru învăţământul agricol, ca de altfel pentru întregul învăţământ orientat către o profesie, baza didactico-metodică constiuie o condiţie vitală. Este exclusă orice şansă de formare în orice specializare destinată agriculturii, chemată către standardele europene, fără o bază didatico-metodică modernă, la zi. Orice bază didactico-metodică îşi are începutul de a fi creată chiar din băncile unităţii de învăţământ, unde şi-a făcut studiile cadrul didactic. Urmează biblioteca, cabinetul metodic. Cabinetul metodic a devenit în realitate o sursă de iluminare pedagogică, didactică, metodică, educativă, un furnizor de informaţii. În acest sediu sunt acumulate surse bibliografice ştiinţifice, elaborări metodice, indicaţii metodice, portofolii-model de atestare, etc. utile cadrelor didactice în organizarea procesului educaţional. Numai cu „instrumentul didactic” atât de des folosit „gura cu care vorbeşte”, profesorul nu-şi mai găseşte locul în învăţământul agricol modern. În consecinţă, el se gândeşte foarte serios la materialul didactic cu ajutorul căruia urmează să realizeze fiecare obiectiv operaţional.

Metodele didactice, în marea lor diversitate, reprezintă resursele cu ajutorul cărora se conferă viaţa oricărei activităţi didactice, care îl ajută pe profesor să transfere către elevi, din „marea sa învăţătură”, „lumina ştiinţei”, să formeze competenţele cerute de eficientizarea profesională în orice specializare din domeniul agriculturii. Într-o lecţie profesorul poate folosi metode verbale (bazate pe cuvânt), intuitive (bazate pe intuirea activă a materialului didactic), active (bazate pe acţiune). Arta didactică a profesorilor din colegiu se manifestă în alegerea şi punerea acestor metode în valoare, care îi conferă elevului locul central în desfăşurarea activităţii. Pentru fiecare din ei metoda reprezintă şi o cercetare pedagogică motivată, activând prin colaborare, argumentează faptul că, lucrările cu caracter de investigaţie (practice, de laborator) le trezesc elevilor un interes considerabil, contribuie la educaţia spiritului lor de observaţie, a acurateţei, a simţului responsabilităţii pentru rezultatele muncii.
Profesorii de informatică, matematică, discipline fundamental dovedesc, că demonstrarea este o metodă de explorare indirectă (mijlocită a realităţii), care arată elevilor obiecte şi fenomene reale sau substituitele lor în scopul uşurării eforturilor de explorare a realităţii.
La lecţiile de limba şi literatura română pecum şi la activităţile extradidactice se activează într-un proces continuu de educare a creativităţii elevilor, punându-se accent pe produsul creator, element nou în raport cu experienţa de viaţă.
Profesorii de discipline economice au demonstrat că metoda didactică din şcoală – în viaţă prin Firma de exerciţiu implică predarea-învăţarea-evaluarea într-un stil modern de pregătire a viitorului antreprenor.

Instruirea practică
Baza principală de instruire practică pentru specialităţile „Agronomie” , Mecanica agricolă” instruirea practică este Staţiunea didactico-experimentală, care dispune de 65 ha terenuri agricole, dintre care 12 vie şi livadă , ha teren arabil, 216 mp de seră cu sistem de irigare prin picurare 0,5 ha de irigare de teren deschis, precum şi cabinetele şi laboratoarele didactice şi atelierul didactic.
La specialităţile „Contabilitate” şi „Merceologie” instruirea practică se desfăşoară în cabinetele colegiului şi laboratorul de la SA”Cereale-Prut”.
Practicele tehnologică şi de diplomă se desfăşoară în gospodăria didactică, lotul experimental şi în gospodării agricole din vecinătate, conform contractelor de colaborare.