Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni

Discipline economice

Cel mai bun plan de afacere 2023

 

La data de 12.04.2023, în incinta IP Colegiului Agroindustrial din Ungheni, s-a desfășurat Concursul Cel mai bun plan de afacere, 2023, etapa locală, la care au participat elevii din grupa A 191, profesor coordonator Paladiciuc Natalia, profesoară de discipline economice, grad didactic unu și elevii grupei C 221, profesor coordonator Șobraneschi Natalia, profesoară de discipline economice, grad didactic doi.
Au fost prezentate 10 planuri de afacere. Elevii care au ocupat locul I și II vor continua participarea la etapa regională.
Concursul are ca misiune dezvoltarea competenţelor antreprenoriale ale elevilor colegiului, crearea, sprijinirea, consolidarea şi promovarea unei culturi antreprenoriale la  nivel rural şi urban, capabilă să accelereze iniţierea de afaceri de succes și să mărească competitivitatea la nivel local.
Obiectivele concursului:

   1.  Stimularea, dezvoltarea şi promovarea culturii antreprenoriale.
2.  Încurajarea creării şi înfiinţării noilor afaceri inovatoare.
3.  Susţinerea spiritului antreprenorial.
4.  Susţinerea iniţierii unor activităţi antreprenoriale sau unor afaceri.
5.  Dezvoltarea competenţelor ce ţin de valorificarea propriului potenţial.
6.  Prezentarea şi evaluarea planurilor de afaceri.
7.  Promovarea valorilor, excelenţei şi interdisciplinarităţii.

 

Târgul Național al Firmelor de Exercițiu 2023

 

Dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firmă reală este unul dintre scopurile Concursului ,,Târgul Național al Firmelor de Exercițiu”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat în perioada 9 martie-16 martie 2023 și a întrunit 53 de firme de exercițiu din 13 instituții de învățământ profesional tehnic. Din cadrul IP Colegiul Agroindustrial din Ungheni au participat la ,,Târgul Național al Firmelor de Exercițiu” 3 firme de exercițiu, ghidate de coordonatorii Șobraneschi Natalia și Țîuleanu Andrei, care au obținut locuri pemiante și mențiuni. Participarea la această competiție este benefică atât pentru elevi, cât și pentru profesori, care au fost la înălțime în egală măsură. Concursul ,,Târgul Național al Firmelor de Exercițiu”, contribuie la pregătirea elevilor pentruîncadrarea cu succes în câmpul muncii.

 

                            

 

Educația economică

 

,,Orice om capătă două feluri de educație: una pe cate i-o dau alții, alta, mult mai însemnată, pe ca și-o dă el însuși”
Samuel Smile.
Boboceii din grupa C 221, în cadrul orei de Educație economică, profesor Șobraneschi Natalia, au împărtășit între ei cunoștințele acumulate, astfel consolidând informația predată la ore.
Educația economică

Târgul ideilor de afaceri 2023

 

La data de 15.02.2023, în incinta Colegiului Agroindustrial din Ungheni, s-a desfășurat Târgul ideilor de afaceri 2023. Scopul acestui eveniment este de a stimula, dezvolta și promova cultura antreprenorială prin transpunerea în practică a unor idei de afaceri. La târg au participat elevii grupelor C 221, Mk 191, MC 201, C 211. Au organizat târgul Paladiciuc Natalia, profesoară de discipline economice, grad didactic unu și Cozmolici Tatiana, profesoară de discipline economice, grad didactic doi.

 

         

 

Continuitatea actului didactic și menținerea elevilor implicați și motivați

 

Continuitatea actului didactic și menținerea elevilor implicați și motivați”, reprezintă idealul fiecărui cadru didactic. Astăzi, 31.01.2023 în cadrul Colegiului Agroindustrial Ungheni, reprezentanții BC „Moldindconbank” S.A., Gorincioi Alexandru și Bulavca Olga, manageri „Relații cu clienții mass-market” în cadrul unitatății de curs „Reglementarea prețurilor și a masei monetare” au împărtășit elevilor anului IV, grupa C 191, specialitatea 41110 Contabilitate, din activitatea practică, detalii despre caracteristicile esențiale ale creditului. În speranța unei colaborări frumoase, aducem mulțumiri invitaților și d-nului Robu Vasile, director BC „Moldindconbank” S.A., sucursala mun. Ungheni.

   

 

Festivalul Firmelor de exercițiu

 

Firma de exercițiu, ca rezultat al proiectului ECO NET a fost implementat în Cadrul Colegiului Agroindustrial din Ungheni în anul 2010. Tradițional în cadrul Colegiului, toama se organizează cîte o activitate dedicată Firmelor de exercițiu. În cadrul Festivalului Firmelor de exercițiu din acest an, fiecare firmă și-a prezentat deciziile și acțiunile prin idei diverse și distincte, ceea ce a sporit interesul spectatorilor. Organizator Șobraneschi Natalia, coordonator FE.

 

Cel mai bun plan de afaceri

 

Mediul economic și social în care trăim în prezent i-a determinat pe elevii Colegiului Agroindustrial din Ungheni să participle la concursul ”Cel mai bun plan de afaceri” ediția 2022, unde au demonstrat competențe antreprenoriale.

Concursul a avut loc la data de 07.04.2022, etapa locală. Elevii s-au bazat pe calitățile și  abilitățile de care dispun, prezentând idei inovatoare de afaceri.

 

Firma de exercițiu 2020

 

Toamna este perioada care a bătut la ușa catedrei Disciplinei Economice cu evenimentul ‘’Lansarea Firmelor de Exercițiu 2020’’.

La acest eveniment on-line au participat următoarele firme înregistrate la CFEM:

  1. FE ”EcoLavanda”SRL, gr. Mk 171, coordonator Ciobanu Doina
  2. FE ”HappyCake”SRL, gr. Mk 171, coordonator Ciobanu Doina
  3. FE ”GENERAL TEHNIC”SRL, gr. MA 171, coordonator Ciobanu Doina
  4. FE ”Rental Car ”SRL, gr. A 171, coordonator Paladiciuc Natalia
  5. FE ”Gustărică ”SRL, gr. A 171, coordonator Paladiciuc Natalia
  6. FE ”Sports_Gadgets”SRL, gr. MC 181, coordonator Șobraneschi Natalia
  7. FE ”MoldoTur”SRL, gr. C 171, coordonator Șobraneschi Natalia

Cu deosebită stima și prețuire mulțumim organizatorilor,coordonatorilor și grupelor participante.