Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni

Discipline social-umaniste

Elaborarea produselor digitale în cadrul orelor de limba franceză

Ținând cont de faptul că lipsesc resurse materiale didactice la disciplina Limba modernă aplicată,  studiată  de către elevii grupelor anului IV în cadrul Colegiului Agroindustrial din Ungheni,  și fiind în pas cu evoluția rapidă a tehnologiei, profesoara de limba franceză, Sîrbu Corina, a elaborat în baza cursurilor de formare continuă, desfășurate în cadrul IȘE , o carte electronică cu instrumentul BOOKCREATOR, pe care le-a prezentat-o și le-a recomandat-o spre utilizare elevilor. Astfel, li s-a oferit  posibilitatea de a studia, de a se informa și totodată de a-și evalua cunoștințele prin diferite teste de autoevaluare  și sumative create în Learningapps și Testmoz. În cadrul orelor, profesoara le-a explicat modalitatea de creare a unui manual, dispersând Ghidul pentru crearea unui manual digital, creat de profesoara Ciornenchi Aliona și alte documente,  îndrumându-i să studieze și să elaboreze și ei produse digitale pentru prezentarea sarcinilor cerute de către profesori.

În urma prezentării resurselor educaționale digitale deschise, elevii grupelor  MK 191 și A 191, specialitatea Marketing și Agronomie, deja la următoarea lecție practică, au elaborat un manual digital pe tema CV ET LETTRE DE MOTIVATION, ceea ce a dat dovadă de faptul că manualul digital este o metodă eficientă ce facilitează procesul de învățare, dar totodată creativă, relaxantă, ce dezvoltă o multitudine de competențe la elevi, precum Utilizarea si aplicarea TIC, comunicarea în limbă străină etc.