Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni

Discipline social-umaniste

Saptămâna caterdei 2024

La data de 12.02.24 în cadrul Săptămânii catedrei Discipline social-umaniste, s-a desfășurat activitatea extracurriculară Les symboles de la France, profesor Sîrbu Corina. Elevii grupei  C – 231 au prezentat un fragment din dansul tradițional francez Tourdion,  și pe scurt, informații despre simbolurile principale ale Franței: imnul, drapelul, deviza ș.a. Eleva grupei C221 , Popescu Alexandra ne-a încîntat cu melodia franceză Je veux. Elevii au dat dovadă de vaste cunoștințe în domeniu și interes pentru studierea limbii franceze, sub coordonarea profesoarei de limba franceză, Sîrbu Corina. Succes tuturor în continuare!!!

      

 

Marea Unire!

La data de 1 decembrie 2023, in cadrul IP Colegiul Agroindustrial din Ungheni, profesorul de Istoria românilor si universală, Sîrbu V. a organizat concursul posterelor dedicat Marei Uniri din 1 decembrie 2018 și Zilei României. La fel, in cadrul orelor de Istorie s-a pus în discuție aceste evenimente.

           

 

 

Lipsa resurselor didactice este o problemă enormă nu numai pentru elevi, dar și pentru profesorii din toate domeniile

 

Pentru asigurarea procesului instructiv cu resurse didactice și a  accesului tuturor actorilor din sistemul educativ la un volum mult mai bogat de conținuturi educative numerice moderne și interactive, prezentate sub diferite forme, adaptabile la nevoile fiecărui elev, și totodată în vederea asigurării  unui demers instructiv calitativ și a utilizării eficiente a numericilor în procesul de predare-invățare-evaluare, profesorii au devenit mult mai creativi și inventivi. Activitatea de învăţare se desfăşoară în condiţii care ne-au determinat pe fiecare în parte să găsim cele mai bune metode pentru a dezvolta la elevi competenţele-cheie prin programele şcolare. Profesoara de limba franceză a elaborat manualul digital la disciplina Limba străină aplicată, specialitatea Agronomie. Această disciplină este studiată în anul IV, de către toate specialitățile. Acest manual a facilitat foarte mult atât procesul didactic al profesorului, cât și al elevilor din grupa de agronomie, susținând cu bine toate fișele de lucru propuse de către profesor, cît și examenul final la această disciplină. Cartea este publicată online, deci toți doritorii de a o studia o pot accesa .

https://read.bookcreator.com/4XIEuVNaFWfZrk4R6ifkBuClqut2/b_ZDJT0gRVaJMzYOGOheUg

https://read.bookcreator.com/4XIEuVNaFWfZrk4R6ifkBuClqut2/b_ZDJT0gRVaJMzYOGOheUg

 

105 ani de la Unirea Basarabiei cu România

 

Pe data de 27 martie 2023, în cadrul CAI Ungheni, profesorul de Istoria românilor si universală, dl Sirbu V.  a organizat concursul posterelor dedicat  serbării a 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România. La fel, în cadrul orelor de Istorie s-a pus în discuție acest eveniment.

         

Săptămâna Catedrei Discipline social-umaniste

 

În perioada 27.02.23-03.03.23 în cadrul Colegiului Agroindustrial din Ungheni s-a desfășurat Săptămâna Catedrei Discipline social-umaniste, care a dat start cu o bogată și vastă expoziție de postere din cadrul disciplinelor catedrei și diverse activități conform planului stabilit. Desfășurând activitățile menționate în plan, cadrele didactice au dat dovadă de profesionalism și o excepțională experiență și măiestrie în domeniu, aplicând diferite metode activ-participative, implicând pe larg elevii și asigurând un proces didactic de calitate.

Nume, prenume cadru didactic Disciplina predată și subiectul activității Data desfășurării
Sîrbu Corina Limba franceză

Activitate extracurriculară

La France et ses curiosités

27.02.23
Antoci Djulieta Limba engleză

Lecție demonstrativă

I’m havingthe time of my life

27.02.23
Ciobanu Neonila Limba și literatura română

Activitate extracurriculară

Recital de poezii di creația lui Grigore Vieru

28.02.23
Sîrbu Vitalie Istoria românilor și universală

Lecție demonstrativă

Rolul bisericii  creștine în epoca medievală și relațiile ei cu puterea politică internăa Țărilor Române în sec. XIV –mijl. Sec. XVIII, grupa C221

02.03.23
Vranescu Zinaida Limba franceză

Lecție demonstrativă

Les carnavals et les festivals en France, grupa C211

02.03.23
Horea Galina Etica profesională

Lecție demonstrativă

Comunicarea etică. Cultura vorbirii. Dilema de etică a comunicării. Critica constructivistă, grupa MA 211

02.03.23
Mămăligă Elena Limba și literatura română

Activitate extracurriculară

Concurs Jos pălăria pentru femei.

01-07.03.23
Mămăligă Elena Limba și literatura română

Lecție demonstrativă

Subiectul Nuvela Sania sau viața ca un zbucium creator.

13.03.23

   

              

 

Ianuarie pentru Eminescu

⭐️Elevii Colegiului Agroindustrial din Ungheni au venerat imaginea marelui geniu românesc – Mihai Eminescu.pe data de 30 ianuarie
❤️Au trudit cu satisfacție pentru a crea produsele finale – au decorat ușile sălilor de clase cu tematica: ”Omagiu lui Eminescu”, în cadrul Concursului de creativitate.
🌺Receptorul cult, publicul, a savurat cu plăcere din recitalul de poezii, cântece și dansuri.
                     

 

 

 

Elaborarea produselor digitale în cadrul orelor de limba franceză

Ținând cont de faptul că lipsesc resurse materiale didactice la disciplina Limba modernă aplicată,  studiată  de către elevii grupelor anului IV în cadrul Colegiului Agroindustrial din Ungheni,  și fiind în pas cu evoluția rapidă a tehnologiei, profesoara de limba franceză, Sîrbu Corina, a elaborat în baza cursurilor de formare continuă, desfășurate în cadrul IȘE , o carte electronică cu instrumentul BOOKCREATOR, pe care le-a prezentat-o și le-a recomandat-o spre utilizare elevilor. Astfel, li s-a oferit  posibilitatea de a studia, de a se informa și totodată de a-și evalua cunoștințele prin diferite teste de autoevaluare  și sumative create în Learningapps și Testmoz. În cadrul orelor, profesoara le-a explicat modalitatea de creare a unui manual, dispersând Ghidul pentru crearea unui manual digital, creat de profesoara Ciornenchi Aliona și alte documente,  îndrumându-i să studieze și să elaboreze și ei produse digitale pentru prezentarea sarcinilor cerute de către profesori.

În urma prezentării resurselor educaționale digitale deschise, elevii grupelor  MK 191 și A 191, specialitatea Marketing și Agronomie, deja la următoarea lecție practică, au elaborat un manual digital pe tema CV ET LETTRE DE MOTIVATION, ceea ce a dat dovadă de faptul că manualul digital este o metodă eficientă ce facilitează procesul de învățare, dar totodată creativă, relaxantă, ce dezvoltă o multitudine de competențe la elevi, precum Utilizarea si aplicarea TIC, comunicarea în limbă străină etc.