Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni

Discipline reale

Lectie demonstrativă la matematică Ecuații, inecuații exponențiale și logaritmice

 

La data de 16.02.2023, în incinta Colegiului Agroindustrial din Ungheni, s-a desfășurat lecție publică la matematică în grupa MC 221, profesoară Paladiciuc Natalia. Subiectul lecției: Ecuații, inecuații exponențiale și logaritmice. Scopul lecției: dezvoltarea la elevi a abilităților de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor exponențiale și logaritmice.

  

 

Evaluarea în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală Educație online

Prima sesiune de informare în cascadă din cadrul Programului de formare ”Ealuarea în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală Educație online www.educațieonline.md ” a avut loc în data de 5 mai 2022, organizată de către cadrele didactice din Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Ciornenchi Aliona, profesoară de informatică și Vlas Norinela, profesoară de biologie. Scopul acestei activități a fost diversificarea și îmbunătățirea conținuturilor curriculare anline și valorificarea bibliotecii digitale ”Educație online”.

Crearea resurselor digitale – cartea electronică

Competențele digitale ale populației sunt obligatorii în contextul actual al societății. Schimbarea direcției de dezvoltare a mediului academic nu este axat doar pe instruirea tinerei generații, dar și transmiterea bunelor practici semenilor în cadrul formării pe tot parcursul vieții.
În perioada 11-27 ianiarie 2022 în incinta Colegiul Agroindustrial din Ungheni, având posibilitățile tehnologice de integrare a mediului academic la realitățile sociale, economice și interculturale, a fost organizat derularea Cursului tematic specializat „Crearea cărții digitale” – formator dna Ciornenchi Aliona, profesor de informatică din cadrul colegiului. Grupul țintă, constituit din 16 cadre didactice: profesori discipline de specialitate și cultură generală, a beneficiat de 12 ore instruire sincron și 18 ore instruire asincron.
*Rezultatele învățării au fost prezentate în cadrul activității extracurriculare „Cartea digitală”, la data de 27 ianuarie.

           

Săptămâna catedrei Discipline reale

 

În perioada 8 februarie – 12 februarie în incinta Colegiului Agroindustrial din Ungheni s-au desfășurat diverse activități la disciplinele reale:

 

 

  1. În lumea cifrelor (profesori: Belbas Olga și Bucătaru Tamara)

 

2. Activitate de cooperare TIC-net dintre CAI Ungheni și CTA Soroca (profesori: Ciornenchi Aliona, Andriuța Ecaterina)

 

3. Lecție demonstrativă la matematică în gr. C-201 (profesor Belbas Olga)

 

Lunarul Securității Cibernetice

 

În scopul promovării utilizării tehnologiei on-line şi a telefoniei mobile de către elevi în mod responsabil, atenţionării faţă de pericolele navigării pe Internet fără supravegherea adulţilor, cât şi despre plasarea datelor personale pe diferite pagini Web, în Colegiul Agroindustrial din Ungheni, în ultima săptămână a lunii octombrie 2020,  s-a desfășurat Lunarul Securității Cibernetice.

https://fb.watch/3HKCDi4_69/