Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul
Agroindustrial din Ungheni
+373 23 620 057 Telefon
Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni Colegiul Agroindustrial Ungheni

Discipline reale

Săptămâna catedrei Discipline reale

 

În perioada 20.02.23-24.02.23 în cadrul Colegiului Agroindustrial din Ungheni s-a desfășurat Săptămâna Catedrei Discipline reale. Prin profesionalism, dar mai ales prin dăruire sufletească şi responsabilitate, profesorii de la Catedra discipline reale călăuzesc elevii pe aleile înţelepciunii şi competenţei, reuşind să-i ghideze în tainele cunoaşterii, în universul misterios al cifrelor, simbolurilor, formulelor, altoindu-le adevărata pasiune pentru matematică, informatică, chimie, biologie, fizică. S-au desfășurat diverse activități didactice și extradidactice unde dascălii au aprins făclia mistuitoare a setei de cunoaştere, a dragostei faţă de lumina cărţii.

 

Agenda săptămânii catedrei DISCIPLINE REALE

 

Nr. ord Data Ora Activitatăți didactice și extradidactice Responsabil
1 20.02.2023

luni

0800

 

1310

o   Concursul posterelor Matematica – universal științelor

o   Lecție demonstrativă la TI Inserarea și procesarea obiectelor în MS Word. Securitatea documentelor. Lucrare practică nr.5, gr. MC-221

 

Membrii catedrei

 

 

Ciornenchi A.

2 21.02.2023

marți

1450 o   Masă rotundă Veselia matematicii și fizicii

 

Belbas O., Beșleagă V.,

Pleșco V.,

Tincu P.

3 16.02.2023

joi

0800 o   Lecție demonstrativă la matematică Ecuații și inecuații exponențiale, gr. MC-221

 

 

Paladiciuc N.

4 13,16.02.2023

joi

1310 o   Seminar Utilizarea extensiei gratuite www.educațieinteractiva.md în procesul de predare-învățare-evaluare  

Vlas N.

 

5 24.02.2023

vineri

  o   Analiza activităților Membrii catedrei

       

Rezultatele concursului posterelor:

Locul I:     gr. T 201, cu tema: Matematica și Geografia
                     gr. A 201, cu tema: Matematica și Agricultura
Locul II:   gr. MC 201, tema: Matematica și Merceologia
                     gr. C 221, tema: Matematica și Biologia
Locul III: gr. T 221, tema: Matematica și Culinăria
                    gr. T 211, tema: Matematica și Muzica
                    gr. MC 221, tema: Matematica și Sportul

 

Lectie demonstrativă la matematică Ecuații, inecuații exponențiale și logaritmice

 

La data de 16.02.2023, în incinta Colegiului Agroindustrial din Ungheni, s-a desfășurat lecție publică la matematică în grupa MC 221, profesoară Paladiciuc Natalia. Subiectul lecției: Ecuații, inecuații exponențiale și logaritmice. Scopul lecției: dezvoltarea la elevi a abilităților de rezolvare a ecuațiilor și inecuațiilor exponențiale și logaritmice.

  

 

Evaluarea în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală Educație online

Prima sesiune de informare în cascadă din cadrul Programului de formare ”Ealuarea în baza resurselor oferite de Biblioteca digitală Educație online www.educațieonline.md ” a avut loc în data de 5 mai 2022, organizată de către cadrele didactice din Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Ciornenchi Aliona, profesoară de informatică și Vlas Norinela, profesoară de biologie. Scopul acestei activități a fost diversificarea și îmbunătățirea conținuturilor curriculare anline și valorificarea bibliotecii digitale ”Educație online”.

Crearea resurselor digitale – cartea electronică

Competențele digitale ale populației sunt obligatorii în contextul actual al societății. Schimbarea direcției de dezvoltare a mediului academic nu este axat doar pe instruirea tinerei generații, dar și transmiterea bunelor practici semenilor în cadrul formării pe tot parcursul vieții.
În perioada 11-27 ianiarie 2022 în incinta Colegiul Agroindustrial din Ungheni, având posibilitățile tehnologice de integrare a mediului academic la realitățile sociale, economice și interculturale, a fost organizat derularea Cursului tematic specializat „Crearea cărții digitale” – formator dna Ciornenchi Aliona, profesor de informatică din cadrul colegiului. Grupul țintă, constituit din 16 cadre didactice: profesori discipline de specialitate și cultură generală, a beneficiat de 12 ore instruire sincron și 18 ore instruire asincron.
*Rezultatele învățării au fost prezentate în cadrul activității extracurriculare „Cartea digitală”, la data de 27 ianuarie.

           

Săptămâna catedrei Discipline reale

 

În perioada 8 februarie – 12 februarie în incinta Colegiului Agroindustrial din Ungheni s-au desfășurat diverse activități la disciplinele reale:

 

 

  1. În lumea cifrelor (profesori: Belbas Olga și Bucătaru Tamara)

 

2. Activitate de cooperare TIC-net dintre CAI Ungheni și CTA Soroca (profesori: Ciornenchi Aliona, Andriuța Ecaterina)

 

3. Lecție demonstrativă la matematică în gr. C-201 (profesor Belbas Olga)

 

Lunarul Securității Cibernetice

 

În scopul promovării utilizării tehnologiei on-line şi a telefoniei mobile de către elevi în mod responsabil, atenţionării faţă de pericolele navigării pe Internet fără supravegherea adulţilor, cât şi despre plasarea datelor personale pe diferite pagini Web, în Colegiul Agroindustrial din Ungheni, în ultima săptămână a lunii octombrie 2020,  s-a desfășurat Lunarul Securității Cibernetice.

https://fb.watch/3HKCDi4_69/